::NOVINKY::
27.12. 2009
Chalmova 27.12 cas 10:00
sapovina
granatik
guestbookNick:
Predmet:
Obrázok:zverina
Kód: (napíšte slovenský názov daného zvieraťa bez diakritiky)
Text:
  20:38:35 25-Sep-2008   pepe    timkiler
timo vraj je akcia v kanianke


  16:25:49 25-Sep-2008   tm Kiler    
Taakze, ludia, bude tento vikend nejaka akcia? Teraz ked mam casu tak sa tvarite akoby nic a ked casu neni, tak sa idete roztrhnut!!
P.S: Dobry find lumpyy :D

  15:31:23 25-Sep-2008   defenestrator    nasivky
sapo, menim objednavku...prosim ta 3 velke a 3male by som potrboval...dikes...

  15:31:07 25-Sep-2008   pepe    megy
u ich mam doma ak niekto chce ozvite sa bude nam treba na korchan vela granatou

  10:08:57 25-Sep-2008   Lumpyy    Neviem ci to tu uz niekedy bolo ale budis! : D
1. Vdy se najde nìkdo s lepí, draí a silnìjí zbraní ne vy. Tudí se na vás bude vytahovat.
2. Pokud si poøídíte nejlepí, nejdraí a nejsilnìjí zbraò na domácím trhu, nìkdo si nìco pøiveze ze zahranièí.
3. Pokud si poøídíte nejlepí, nejdraí a nejsilnìjí zbraò na svìtì, bìhem vytahování se vám minimálnì dvì souèástky znièí. Dùleité souèástky.
4. Lidí s nejsilnìjími zbranìmi (vèetnì vás), nenosí záloní zbranì, tudí si ten den nezahrajete.
5. Vichni pochopitelnì vidìli, e jste svou zbraò znièili. Take vám nikdo nepùjèí vlastní. Navíc vás mají za protivného vejtahu.
6. Pokud jste ortodoxní militarista, vdy se najde nìkdo, kdo má na opasku o jednu sumku víc. Nebo více kevlarových vláken na metr ètvereèních na pøilbì.
7. Nenos zbyteènou výstroj pøitahuje to munici. Nepøátelskou.
8. Nikdy nezapomeò, e tvou výstroj vyrobila firma, která vyhrála konkurz na zakázku díky nejnií cenì a úspoøe materiálu.
9. Kdy se obzvlá daøí útok, leze do pasti.
10. Sebedokonalejí plán bere za své pøi prvním kontaktu s nepøítelem.
11. Kadá petarda v granátu, která má hoøet pìt vteøin, exploduje pøesnì za tøi vteøiny po zapálení. Obèas i døíve.
12. Diverze protivníka, kterou jsi ignoroval jako bezvýznamnou, je ve skuteènosti hlavní útok.
13. Dùleité vìci jsou vdy jednoduché. A jednoduché vìci jsou velice tìké.
14. Kdy se nedostává nièeho kromì nepøátel, jsi v akci.
15. Kdy jsi vyèistil se svým týmem celou oblast, nezapomeò to øíct nepøíteli.
16. Støelba protivníkù má vdy pøednost. Støelba spojencù ne.
17. Pokud na nepøítele dostøelí, on na tebe také. Nezávisle na zbrani.
18. Ve co dìlá vede k tvé smrti. Vèetnì nicnedìlání.
19. Jediná vìc, která tì sloí jistìji ne palba nepøítele je palba spojencù.
20. Pokud má pro vítìzství dosáhnout nìkolika cílù, poèítej, e jich bude hodnì. A moná jetì víc.
21. Jsou-li obì strany pøesvìdèeny, e prohráli, je pravda na obou stranách.
22. Co udìlá profesionálnì vycvièený militaristy, to lze pøesnì odhadnout. Jene airsoft je plný amatérù.
23. Zásah bolí i tam, kde by to èlovìk neèekal.
24. Co si nevyøve, to nemá. Pokud øve moc, nìjaký protivník ti dá pøes drku.
25. Kulomet je pøímo odvozen od sousloví metat kule. Vzpomeò si na to, a se nìjakému podívá do hlavnì.
26. Sniper ve tvém drustvu netrefí ani hrocha ze dvou kroku. Naopak nepøátelský si dává letící vosy na osmdesát krokù. Dlouhých krokù.
27. Nesvìtlující munice pùsobí vdy obousmìrnì.
28. Pokud nìco nezbytnì potøebuje, leí to bezpeènì uloené doma, kde se tomu nemùe nic stát.
29. Tvoje pøítelkynì nevidí ráda, e tráví víkendy støelbou do lidí a pobytem na zneèitìních místech.
30. Vekeré technické vymoenosti, jako jsou minomety a rotaèní kulomety, má vdy jen nepøítel.
31. Být v dostøelu nepøítele znamená ít déle, ne kdy jsi v dostøelù spojence.
32. Výkøik Kryju je prázdná fráze bez petky pravdivosti.
33. Kdy na to pøijde, kule dokáe obletìt strom. Samozøejmì ne ta tvoje.
34. Pokud sebou táhne taktický tít, nebude se na nìj hrát. To samé platí o helmì a neprùstøelné vestì.
35. Pokud jsou mrtvolitì oddìlená, to tvoje mnohem víc páchne a je mnohem dál od místa hry.
36. Hospodský ve svém podniku uvítá vechno, kromì party lidí v maskáèích.
37. ádná akce jetì nezaèala vèas. Èím døív vstane, tím déle bude èekat na její zahájení.
38. Cestou na akci se ti bude vìtina náhodných chodcù posmívat. V horím pøípadì se rozhodnou pro fyzickou inzultaci.
39. Pokud je vude krásné poèasí, nad místem akce zuøí velice lokální snìhová bouøe. V jakémkoliv roèním období.
40. Murphy hraje airsoft stabilnì u øadu let a nehodlá skonèit.

  09:58:55 25-Sep-2008   Lumpyy    Sobota
V sobotu by som mal cas aj s Phoenixom... takze zatim styria? Ja, Phoenix, Kain, Slecna? :D

  18:28:16 24-Sep-2008   jdeus    .
no korchan raz vyjde dobre, raz zle...a teraz je naplanovana ta dobra :-)
Inak uz mam dnes doma vsetky komponenty co treba: db ak74, deepfire bore up kit a vsetko co treba na upgrade...dnes sa mi nechce, ale zajtra zacnem upgradovat, nafotim a spravim aj daku recenziu teda..

  16:03:55 24-Sep-2008   ssTony    Vsetko
Jdeus ja myslim ze dobry vykon nepodaval mechac za tie roky ale ty ze si ho konecne otvoril a ocenujem tvoj vykon znamkou cislo 1*.Na korchan by som siel ale nemam teraz ziadne prachy za dalsie idem si dav vyberat dva dni pred korchanom znamienka.A ten najdolezitejsi dovoed je ten ze posledna Korchan ma cdo sa hratzelnosti tyka totalne sklamala nema to dynamiku proste videl som tam vela nedotiahnutych veci.Je to skoda lebo bojisko je cool a vcelku tam bolo fajn.Kain inak patrilo by sa ti aj nejaku akciu v okrese navstivit xixi a aku mas teraz najnovsie zbran? Myslim od Korchane?

  14:08:27 24-Sep-2008   Kain    
Zlty piest je CA. Tie su dobre. Co sa soboty tyka, mal by sommat konecne cas :D ... korchan asi ne.

  14:06:26 24-Sep-2008   ivan69    Vikend
Ja nebudem pravdepodobne moct, mam frmoly v robote...

  10:30:18 24-Sep-2008   Tm Kiler    
Pocujte, tento vikend je nieco? Myslim normalna akcia -> Chalmova, Kos...?

  08:57:10 24-Sep-2008   jdeus    koleso
sapo zle pocujes, vravel som, ze bol by som rad keby to je piest. Inak co sa tyka piestu, neviem co za znacku som to kupoval, nejaky zlty, tak ten vyzera ako novy..

  06:22:00 24-Sep-2008   Sapo    koleso
Jdeus ... co som ti vravel ze kolesa ti odisli :D a ty si si tvrdil ze piest ten zvuk som uz pocul viac krat aj farmerovi v ziline na varine :D

  23:14:27 23-Sep-2008   defen    nasivka
sapo, mne 2 velke a dve male porsim ta odloz...dakujem...

  22:39:25 23-Sep-2008   jdeus    .
Urcite dake treba uschovat este leftakovi, defovi...
ssT: uz som otvoril konecne mech, tak jedno koleso vypovedalo sluzbo po tych rokoch, co je fajn vykon aj tak..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
hore
Zithromax no prescription
order viagra
buy crestor