::NOVINKY::
27.12. 2009
Chalmova 27.12 cas 10:00
sapovina
granatik

Posunky pre tichú komunikáciu

      V poslednej dobe sa ma pýtalo už niekoľko ľudí na takýto typ komunikácie, tak som sa rozhodol spraviť taký stručný mini-článok o tejto téme. Pretože sa úlohy každej jednotky relatívne dosť rôznia, tak im musia zodpovedať aj rôzne špecifické posunky. Tie nasledujúce vybrané som považoval za tie najzákladnejšie a ich ovládanie môze neraz pomôcť. Na inete sa mi zatiaľ nepodarilo doklikať k gestám určujúcim napr. typ formácií:dvojice, zástup, šíp, diamant a húf.Keby ste náhodou na také niečo narazili,tak dajte vedieť.

Zastaviť! Povel znamená zastaviť pohyb pri presune. Vydáva ho veliteľ alebo vedúci skupiny. Po poveli "Zastaviť!" väčšinou nasleduje povel "K zemi!". Ruka je zovrená v päsť a vztýčená vo výške hlavy
Spomaliť! Spomalenie pri presune. Vydáva ho veliteľ alebo vedúci skupiny. Ruka je zovrená v päsť vo výške hlavy a veliaci ňou hýbe priečne na smer presunu.
Vpred! Povel znamená vykonať pohyb vpred smerom, ktorý je určený smerom ruky. Prsty sú vystreté a pri sebe.
Zrýchliť! Veliaci prikazuje zrýchlenie presunu. Ruka je vo výške hlavy, prsty sú vystreté a pri sebe. Veliaci rukou hýbe pozdĺžne na smer presunu.
K zemi! Znamená pokľaknutie a zopakovanie povelu alebo pohyb rukou dole a hore znamená zaľahnutie. Povel "vztyk!" dá veliaci najavo tým, že sa postaví. Dlaň ruky smeruje k zemi.
Do útoku! Týmto povelom veliaci nariaďuje zahájenie útoku s dohodnutou taktikou alebo určuje smer útoku a paľbu na cieľ/ciele podľa uváženia. Ukazovák je vystretý a ostatné prsty sú zovreté. Aby nedošlo k zámene povelov, veliaci smer útoku naznačuje ráznym pohybom ruky.
Kruhová obrana! Veliaci nariaďuje vykonať kruhovú obranu, pričom každý člen skupiny má vopred určený palebný sektor. Pokiaľ to dovoľujú terénne prekážky, stačí pokľaknutie, v ostatných prípadoch zaľahnutie. Veliaci vykonáva krúživý pohyb rukou vo výške hlavy. Ukazovák je vystretý a ostatné prsty sú zovreté
Neurčitý kontakt Oznamuje vizuálne aj akustické spozorovanie objektu, vozidla, predmetu. Prsty na ruke sú odseba a smerujú hore.
Vizuálny kontakt Oznamuje vizuálne spozorovanie osôb. Po tomto ozname hneď nasleduje určenie smeru.
Akustický kontakt Oznamuje akustické spozorovanie osôb. Po tomto ozname hneď nasleduje určenie smeru.
Určenie smeru kontaktu Oznamuje smer kontaktu. Tento posunok sa nikdy nepoužíva samostatne aby nedošlo k zámene s rozkazom na útok. Používa sa iba hneď po posunku Akustický kontakt, Vizuálny kontakt a Neurčitý kontakt. Ukazovák a prostredník sú vystreté.
Určenie vzdialenosti kontaktu Oznamuje vzdialenosť kontaktu. Hodnota vzdialenosti sa znázorňuje prstami pričom počet prstov je násobený desiatimi.
Zápor Oznamuje zápor. Používa sa ako negatívna odpoveď na dotaz.
Zdroj: SPECNAZ Vympel 1.RSPs Military-Airsoft Team a VitaminC
hore
Zithromax no prescription
order viagra
buy crestor